Jednotlivci:

Production Optics
ZLATO - Regular Kameníček, Martin
ZLATO - Super Senior Kameníček, Miroslav

Open
STŘÍBRO - Regular Šebo, Robin
ZLATO - Lady Šerá, Martina
STŘÍBRO - Lady Hořejší, Lenka

Standard
ZLATO -  Regular Rakušan, Josef
BRONZ -  Regular Liehne, Zdeněk

Production
BRONZ - Super Senior Němeček, Zdeněk

Družstva:
OPEN - Lady Šerá, Hořejší, Šustrová - ZLATO
PRODUCTION - Štěpán, Zapletal, Strýc, Ňemeček - STŘÍBRO

PRODUCTION - Opt. Kameníček, Vinduška, Heneš, Kameníček - ZLATO
STANDARD - Rakušan, Lihne, Znamenáček - ZLATO